جهت دریافت فایل فرمهای کاربردی روی هر فایل کلیک نمائید .
فایلها
 
فایل پاورپوینت کارگاه آموزش اخذ شناسه
فایل پاورپوینت آموزشی افتتاح حساب در بانک مرکزی
فرم های افتتاح حساب در بانک مرکزی
فرم های افتتاح حساب در سایر بانک ها
تایید وصول سپرده.doc 59.904 KB
تاييديه درآمد فرم 12 ماهه.xlsx
تأییدیه درآمد جدید(فرم 6) 42.496 KB
تعهدات پرداخت نشده .doc 38.4 KB
تعهدات پرداخت.docx 11.88 KB
تمرکز وجوه چکهای بین راهی.doc 43.52 KB
تمرکز وجوه نامشخص.doc 40.96 KB
اسناد خزانه جدید
درخواست افتتاح حساب غیر قابل برداشت.doc 37.376 KB
درخواست افتتاح قابل برداشت.doc 38.4 KB
درخواست انسدادحساب.doc 37.888 KB
درخواست تغییرامضا.xml 65.371 KB
25.378 KB
دستورالعمل0001.jpg 859.399 KB
سپرده های پرداختی  (قدیم).doc 58.368 KB
فرم درخواست وجه سپرده(جدید).docx 23.247 KB
فرم تاییدیه مصارف (اختصاصی)
فرم تاییدیه مصارف (تملک دارایی های سرمایه ای)
فرم تأییدیه مصارف(هزینه ای، حقوق)
تاییدیه سپرده مصارف
تاییدیه منابع  سپرده
درخواست+وجه+حقوق+و+عیدی
فرم استرداد وجه
فرم تاییدیه منابع  سود سهام شرکتهای دولتی
فرم تاییدیه منابع درآمد، برگشتی و تملک
فرم+درخواست وجه+خزانه+سایر
فرم مکمل تاییدیه منابع-کدهای210201و210202و210203و210204
فرم+استانی.xls 45.568 KB
گزارش جذب ریالی ودریافتی اعتبارات تملک داراییهای سرمایه.docx 16.842 KB
مانده اعتبارات مصرف نشده اختصاصی.doc 44.032 KB
مانده اعتبارات مصرف نشده تملک داراییهای سرمایه ای.doc 46.08 KB
مانده مصرف نشده تملک سرمایه ای سالهای قبل.doc 47.104 KB
مانده مصرف نشده هزینه ای سالهای قبل.doc 45.056 KB
مصرف نشده هزینه ای.doc 43.52 KB
وجوه اضافه از میزان و یا اشتباه واریزی حساب کارکنان.doc 41.984 KB
تاییدیه دریافتی تملک از خزانه جدید.xls
تاییدیه دریافتی هزینه ای از خزانه جدید.xls
فرم های تائیدیه صدور اوراق تسویه خزانه
نمونه شماره 1:درخواست صدور اوراق تسویه خزانه(سربرگ اشخاص متقاضی)
نمونه شماره 2 : تائیدیه صدور اوراق تسویه خزانه(سربرگ دستگاه اجرایی بدهکار)
نمونه شماره 3: تائیدیه صدور اوراق تسویه خزانه(سربرگ دستگاه اجرایی طلبکار)
نمونه شماره 4: تائیدیه صدور اوراق تسویه خزانه (مطالبات دولت از شرکتهای دولتی)
فرم های سرمایه گذاری
فرم خام شناسنامه مجوز word
* نمونه فرمهای راهنمایی صدور مجوزهای سرمایه گذاری قزوین :
  - فهرست
1- مراحل صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی
2- سازمان صنعت ، معدن و تجارت قزوین
3- مراحل اجرای/صدور مجوز با پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
4- اعزام هیات های تجاری - بازاریابی به کشورهای هدف
5- اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین
6- مراحل اجرای صدور مجوز تکثیر و پرورش پستانداران ، پرندگان وحشی و...
7- اداره کل حمل و نقل و پایانه های قزوین
8- فرآیند صدور مجوز بند ب دفاتر شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری
9- مراحل صدور مجوز آموزشگاه های تجسمی و نمایش
10- اداره کل راه و شهرسازی قزوین
فايلها
ا.تملک.xls 62.976 KB
تاييديه دريافتي تملک از خزانه.xls 30.208 KB
تملک.2.xls 28.672 KB
تملک.4.xls 64 KB
تملک.3.xls 25.088 KB
تملک.5.xls 27.648 KB
تملک.6.xls 27.648 KB
تملک.7.xls 25.088 KB
تملک.8.xls 36.864 KB
تملک.9.xls 26.112 KB
تملک.11.xls 25.6 KB
تملک.12.xls 25.088 KB
تملک.13.xls 64.512 KB
تملک.14.xls 27.136 KB
تاييديه دريافتي هزينه اي از خزانه.xls 30.72 KB
هزينه.1.xls 26.624 KB
هزينه .2.xls 25.088 KB
هزينه.3.xls 25.6 KB
هزينه.4.xls 25.6 KB
هزينه.5.xls 25.6 KB
هزينه.7.xls 23.552 KB
هزينه.6.xls 25.088 KB
هزينه.8.xls 27.136 KB
هزينه.10.xls 25.088 KB
هزينه.11.xlsx 13.325 KB
هزينه .12.xlsx 12.592 KB
هزينه.13.xls 26.112 KB
هزينه.14.xlsx 13.462 KB
هزينه.15.xlsx 12.362 KB
فرم گزارش ديون 6 و 12 ماهه.pdf 199.909 KB
فرم منابع درآمدي ماده 26ظوابط اجرايي بودجه94.pdf 63.341 KB
دستورالعمل و فرم ماده 91.pdf 5.96 MB
2پويش گزارش عملکرد.pdf 320.351 KB
123.pdf 54.036 KB
form.doc 95.232 KB
form.pdf 314.2 KB
ارايه اوراق تسويه خزانه.pptx 1.69 MB
تاييديه درآمد فرم 12 ماهه جديد.xlsx 11.427 KB
تاييديه دريافتي تملک از خزانه جديد.xls 29.696 KB
تاييديه دريافتي هزينه اي از خزانه جديد.xls 29.696 KB
تاييديه درآمد فرم 12 ماهه.xlsx 13.085 KB
تاييديه دريافتي تملک از خزانه جديد.xls 29.696 KB
تاييديه دريافتي هزينه اي از خزانه جديد.xls 29.696 KB
taediye daryafti hazine khazane.xls 29.696 KB
کارگاه آموزش اخذ شناسه.pptx 4.29 MB کارگاه آموزش اخذ شناسه
^