همزمان با تشکیل استان قزوین در سال 1376، تشکیلات اقتصادی و دارایی استان در سطح اداره کل آغاز به فعالیت نمود.تا قبل از آن شهر قزوین در سنوات مختلف جزئی از استانهای تهران، مرکزی و زنجان بوده و اداره امور اقتصادی و دارایی در آن فعال و عمدتآ انجام امور مرتبط با اخذ مالیات را عهده دار بوده است.

   در ابتدای سال 1381، طبق بخشنامه وزارت متبوع و بر اساس قانون برنامه سوم توسعه، تشکیلات از اداره کل به سازمان امور اقتصادی و دارایی ارتقاء و بعنوان نماینده ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان تعیین گردید.

   هم اکنون این سازمان در مجتمع ادارات خیابان نواب شمالی قرار دارد و با سه معاونت شامل((معاونت هزینه و رئیس خزانه معین استان، معاونت اقتصادی، معاونت پشتیبانی))و 11 دبیرخانه،وظایف نظارتی و عملیاتی خود را انجام میدهد.

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^