ماموریت و چشم انداز وزارتخانه

بیانیه ماموریت:
نقش آفرینی در مدیریت کارآمد اقتصادی کشوربا مشارکت فعال در تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور، مدیریت نهادهای زیرساختی منتخب، مدیریت عملیات مالی دولت و نظارت مالی موثر.
کارکردهای کلیدی وزارت اقتصاد برای تحقق این ماموریت چنین هستند:
- مشارکت فعال در تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی بین سازمان ها در اجرای سیاست ها
- مدیریت نهادهای زیرساختی اقتصادی منتخب
- مدیریت عملیات مالی دولت
- انتظام بخشی و راهبری نظام مالی و محاسباتی کشور و نظارت مالی
- نظارت مالی بر صحت عمل جریان مبادلات اقتصادی
- تعامل با نهادهای بین المللی و مشارکت در دیپلماسی اقتصادی
 *** نهادهای زیرساختی اقتصادی منتخب: بازار سرمایه، گمرک، مالیات، سرمایه گذاری در خارج، جذب سرمایه گذاری خارجی، بیمه ها و بانک های دولتی، و سازمان خصوصی سازی، خزانه داری ...
بیانیه چشم انداز:
با اتکال بر خداوند متعال، خانواده وزارت امور اقتصادی و دارایی در افق 1396تبدیل به مجموعه ای منسجم، منضبط و موثر شده است که در حکــمرانی مطلوب اقتصادی، پیـشران، در ایجاد اصلاحات نهادی-ساختاری، پیشرو، و در ایجاد شفافیت و انضباط مــالی، پایدار است.

 
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^