معاون توسعه مدیریت و منابع

نام

ابراهیم

نام خانوادگی

نهاوندی

سوابق تحصیلی

لیسانس حسابداری

شماره تلفن

028-33372945

آدرس ایمیل

nahavandi.e@mefa.gov.ir

آدرس وب سایت

qa.mefa.ir

سوابق اجرایی

-حسابدار خزانه معین اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین
-مسئول اعتبارات جاری خزانه معین اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین
-حسابرس تمرکز و تلفیق حسابها اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین
-سرپرست گروه تمرکز و تلفیق حسابها
-معاون ذیحساب
-سرپرست اداره حراست
-ذیحساب شرکت آب منطقه ای استان قزوین
-ذیحساب اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان قزوین
وظایف

 • برنامه ریزی و اقدام لازم بمنظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز .
 • نظارت بر نحوه انجام کلیه امور پرسنلی، خدماتی و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی.
 • رسیدگی به تخلفات کارکنان تحت سرپرستی.
 • بررسی و تشخیص نیازهای آموزشی کارکنان.
 • ابلاغ خط مشی و نحوه اجرای مقررات اداری .
 • نظارت بر پرداخت و امضاء کلیه اسناد .
 • نظارت و سرپرستی بر صدور احکام مرخصی ها.
 • نظارت و سرپرستی بر پرداخت وام و سایر تسهیلات بانکی .
 • نظارت بر مصرف اعتبارات تخصیصی.
 • نظارت بر علی الحسابهای دریافتی.
 • نظارت بر نگهداری کالا و لوازم در انبار.
 • صدور دستورات لازم در خصوص تدارکات.

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^