نام  سید مسعود
نام خانوادگی حسینی
محل خدمت شرکت سهامی بیمه دانا استان قزوین
سمت رییس بیمه دانا شعبه قزوین
شماره تماس 028-33328625
پست الکترونیک qazvin@dana-insurance.com
وب سایت www.dana-insurance.com

  

نام محسن
نام خانوادگی شمس
محل خدمت بیمه ایران استان قزوین
سمت مدیرکل بیمه ایران استان قزوین
شماره تماس 028-33328625
پست الکترونیک
وب سایت

  

نام داود
نام خانوادگی صرفی
محل خدمت شرکت سهامی بیمه البرز شعبه قزوین
سمت رییس شرکت سهامی بیمه البرز شعبه قزوین
شماره تماس 028-3379094
پست الکترونیک davoodsarfi2@gmail.com
وب سایت

  

نام علی
نام خانوادگی غلامی
محل خدمت بیمه آسیا استان قزوین
سمت رییس بیمه دانا شعبه قزوین
شماره تماس 028-33328625
پست الکترونیک ramindeliri@gmail.com
وب سایت
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^