نماینده وزیر و مدیرکل

نام

فرزین

نام خانوادگی

بهنامی فر

سوابق تحصیلی

       کارشناسی   حسابداری گرایش دولتی      دانشکده علوم اقتصادی

شماره تلفن

028-33376755

آدرس ایمیل

behnamifar.f@mefa.gov.ir

آدرس وب سایت

qa.mefa.ir

سوابق اجرایی

  • حسابدار اداره کل تلفیق حسابها و روشهای حسابداری وزارت متبوع
  •  حسابرس اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین
  • رئیس اداره امور اداری و تدارکات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین
  • معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین
  • معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان
  • نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^