بسم الله الرحمن الرحیم
 
                    منشور اخلاقی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان قزوین
 
به منظور تکریم مردم وجلب رضایت خالق یکتا بر باورهای زیر همچنان استوار خواهیم ماند وتلاش خواهیم کرد:
 
  1) محیطی ایجادنماییم که معنویت و حضور خداوند ووجدان کاری در سراسر آن احساس گردد.
  2) به موقع در محل کار حاضر شویم ودر ارتباط با همکاران واربــاب رجــوع نظم وانظباط و وقت شناسی را رعایت نماییم.
3)      با مراجعان محترمانه برخورد نماییم ومشفقانه به آنان پاسخگو باشیم .
4)  ارائه خدمات به ارباب رجوع را با رعایت عدالت وانصاف وبدون تبعیض ومنطبق با قوانین ومقررات انجام دهیم .
5)      درمحل کار آراسته حاضر شده ورعایت شئونات اسلامی رابنماییم.
6) در جهت رفع مشکلات معیشتی وخانوادگی همکاران به منظور ایجاد محیطی آرام وبدون دغدغه تلاش نماییم.
7) اطلاعات لازم را در اختیار مراجعان قرار دهیم وآنان راصحیح راهنمایی نماییم.
8) دقت در استفاده از بیت المال و جلوگیری از اسراف وحیف  ومیل در اموال دولتی را همواره مد نظر قرار دهیم.
9)  ازاختیارات اداری صحیح استفاده کنیم و در انجام وظایف احساس مسئولیت نموده و مشکلات مردم را دلسوزانه، سریع و ساده انجام دهیم.
10)   از هر گونه مصادیق فساد اداری اعم از استفاده نادرست از موقعیت و اموال دولتی پذیرش توصیه و سفارش و رابطه ... پرهیز نمائیم.
11)   برای انجام مطلوب وظایف و بالابردن کارایی، دانش و مهارت خود را ارتقاء دهیم.
 
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^