تنگناهای اقتصادی استان قزوین:
  • در حال حاضر 240 هزار هکتار از زمین های استان در معرض تهدیدهای زیستی قرار دارد و حدود 100 هزار هکتار از اراضی استان در معرض و کانون بیابانی شدن قرار دارد.
  • افزایش روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی استان
  • وجود چاه­های غیرمجاز آب و برداشت بی­رویه از منابع آبی استان
  • افت شدید منابع آب دشت قزوین و کاهش سرانه منابع آب تجدید شونده
  • گران بودن هزینه­های حمل­ونقل در استان در مقایسه با سایر استان­های هم­جوار
  • وجود چاه‏های آب غیرمجاز و برداشت‏های بی‏رویه و غیراصولی از منابع آبی استان که موجب برهم خوردن تعادل منابع آبی استان میگردد.
  • گران بودن هزینه­های حمل­ونقل در استان در مقایسه با سایر استان­های هم­جوار
  • تمرکز 80 درصد فعالیت­های صنعتی استان در شهر قزوین و البرز
  • پایین بودن میزان اعتبارت استان به نسبت وضعیت درآمدی استان در مقایسه با سایر استانها
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^