نام زیرپورتال : قزوین
اخبار

1398/6/17 يكشنبه

برگزاری جلسه کمیته سرمایه انسانی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی قزوین

جلسه کمیته سرمایه انسانی با حضور بهنامی فر، مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان، معاونین و سایراعضاء روز یکشنبه مورخ 1398/06/17 درسالن جلسات اداره کل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل، در این جلسه موضوعات دستور جلسه در خصوص تبصره ذیل بند «ب» ماده 3 بخشنامه  144189مورخ 1397/03/28 ، تصمیم گیری در خصوص درخواست انتقال به اداره کل و ارتقاء طبقه و رتبه شغلی کارکنان مشمول مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت .


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^