ارتباط با مدیرکل

فرزین بهنامی فر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین

ارسال نظرات و پيشنهادات به پست الكترونيك:

behnamifar.f@mefa.gov.ir


  تلفن تماس:33376755

   نمابر:33372501

 


5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0