پنج‌شنبه, 26 تير 1399
  • ساعت : ۱۹:۳۸:۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ 
  • کد خبر : ۱۹۳۵۹۵
اعطای احكام هیات موضوع ماده ۲۵۱ مكررقانون مالیاتهای مستقیم استان قزوین
احکام صادره از سوی وزیر امور اقتصادی ودارایی توسط بهنامی فر،مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان قزوین به اعضای هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اعطاء شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ،دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی ودارایی طی احکام جداگانه ای «کریم مراحمی »را به سمت رییسهیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و«سید حسن علایی »و «مسلم ذوالقدر» را به سمت اعضای هیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم منصوب کرد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.7.4.0