شنبه, 18 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۱:۱:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 
  • کد خبر : ۱۹۵۷۴۲
برگزاری جلسه تخصصی ذیحسابان ومعاونین ذیحساب در اداره كل امور اقتصادی ودارایی استان قزوین

جلسه تخصصی ذیحسابان ومعاونین ذیحساب به ریاست بهنامی فر مدیرکل اموراقتصادی ودارایی استان قزوین وباحضورمراحمی معاون نظارت مالی ورییس خزانه معین استان، نهاوندی معاون توسعه مدیریت ومنابع ، قدردان رییس اداره حراست وذیحسابان ومعاونین ذیحساب اداره کل روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان قزوین برگزارشد.  


 

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.7.4.0