شنبه, 18 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۰:۶:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ 
  • کد خبر : ۱۹۵۷۹۲
برگزاری جلسه توسعه دولت الكترونیك وهوشمند سازی

جلسه توسعه دولت الکترونیک وهوشمند سازی باحضور معاون توسعه مدیریت ومنابع ،معاون نظارت مالی ورییس خزانه معین ،معاون اقتصادی،رییس اداره حراست و سایر اعضا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ درسالن جلسات اداره کل برگزارشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.7.4.0