شنبه, 18 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۳:۴۲:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ 
  • کد خبر : ۱۹۵۴۲۶
دستًورالعمل استانی پذیرش و واگذاری اسناد خزانه

متن بخشنامه در لینک بالا  می باشد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.7.4.0