شنبه, 18 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۳:۵۴:۴۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ 
  • کد خبر : ۱۹۵۴۲۸
الحاق متن به تبصره (3 )بند (6)
الحاق متن به تبصره (3)بند(6)فصل دوم بخشنامه 200/14593/1 مورخ 1388/2/21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری سابق
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.7.4.0