شماره تلفنها و آدرس جدید اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین
 
ردیف
 
تلفن
فاکس
1
مدیرکل
33376755
33372734
33372501
 
2
معاون اقتصادی
33372858
 
3
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه استان
33373026
 33373026
4 معاون توسعه مدیریت و منابع 33372945
 33372945
5
روابط عمومی
33373197
 
6
ذیحسابی
33373911
 
7
امور اداری
33373573
 
8
حراست
33375472
33373198
9
تلفنخانه
33376401-4
 
 
 
 
آدرس : خ نواب صفوی – مجتمع ادارات – جنب دیوان محاسبات
صندوق پستی : 5318-1-34199
وب سایت: http://qa.mefa.ir
پست الکترونیکی:ravabet.qa@mefa.gov.ir
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^