جهت دریافت فایل فرمهای کاربردی روی هر فایل کلیک نمائید .
فایلها
 
باک توسعه تعاون.doc 82.432 KB
بانک تجارت.doc 70.144 KB
بانک رفاه.doc 77.312 KB
بانک سپه.doc 81.408 KB
بانک صادرات.doc 78.336 KB
بانک کشاورزی.doc 81.408 KB
بانک مسکن.doc 107.52 KB
بانک ملت.doc 81.92 KB
بانک ملی.doc 75.776 KB
پست بانک.doc 83.968 KB
تایید وصول سپرده.doc 59.904 KB
تاییدیه درآمد فرم 12 ماهه
تأییدیه درآمد جدید(فرم 6) 42.496 KB
تعهدات پرداخت نشده .doc 38.4 KB
تعهدات پرداخت.docx 11.88 KB
تمرکز وجوه چکهای بین راهی.doc 43.52 KB
تمرکز وجوه نامشخص.doc 40.96 KB
اسناد خزانه جدید
درخواست افتتاح حساب غیر قابل برداشت.doc 37.376 KB
درخواست افتتاح قابل برداشت.doc 38.4 KB
درخواست انسدادحساب.doc 37.888 KB
درخواست تغییرامضا.xml 65.371 KB
25.378 KB
دستورالعمل0001.jpg 859.399 KB
سپرده های پرداختی  (قدیم).doc 58.368 KB
فرم درخواست وجه سپرده(جدید).docx 23.247 KB
فرم تاییدیه مصارف (اختصاصی)
فرم تاییدیه مصارف (تملک دارایی های سرمایه ای)
فرم تأییدیه مصارف(هزینه ای، حقوق)
تاییدیه سپرده مصارف
تاییدیه منابع  سپرده
درخواست+وجه+حقوق+و+عیدی
فرم استرداد وجه
فرم تاییدیه منابع  سود سهام شرکتهای دولتی
فرم تاییدیه منابع درآمد، برگشتی و تملک
فرم+درخواست وجه+خزانه+سایر
فرم مکمل تاییدیه منابع-کدهای210201و210202و210203و210204
فرم+استانی.xls 45.568 KB
گزارش جذب ریالی ودریافتی اعتبارات تملک داراییهای سرمایه.docx 16.842 KB
مانده اعتبارات مصرف نشده اختصاصی.doc 44.032 KB
مانده اعتبارات مصرف نشده تملک داراییهای سرمایه ای.doc 46.08 KB
مانده مصرف نشده تملک سرمایه ای سالهای قبل.doc 47.104 KB
مانده مصرف نشده هزینه ای سالهای قبل.doc 45.056 KB
مصرف نشده هزینه ای.doc 43.52 KB
وجوه اضافه از میزان و یا اشتباه واریزی حساب کارکنان.doc 41.984 KB
تآئیدیه دریافتی تملک از خزانه
تاییدیه دریافتی هزینه ای از خزانه
فرم های تائیدیه صدور اوراق تسویه خزانه
نمونه شماره 1:درخواست صدور اوراق تسویه خزانه(سربرگ اشخاص متقاضی)
نمونه شماره 2 : تائیدیه صدور اوراق تسویه خزانه(سربرگ دستگاه اجرایی بدهکار)
نمونه شماره 3: تائیدیه صدور اوراق تسویه خزانه(سربرگ دستگاه اجرایی طلبکار)
نمونه شماره 4: تائیدیه صدور اوراق تسویه خزانه (مطالبات دولت از شرکتهای دولتی)
فرم های سرمایه گذاری
فرم خام شناسنامه مجوز word
* نمونه فرمهای راهنمایی صدور مجوزهای سرمایه گذاری قزوین :
  - فهرست
1- مراحل صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی
2- سازمان صنعت ، معدن و تجارت قزوین
3- مراحل اجرای/صدور مجوز با پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
4- اعزام هیات های تجاری - بازاریابی به کشورهای هدف
5- اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین
6- مراحل اجرای صدور مجوز تکثیر و پرورش پستانداران ، پرندگان وحشی و...
7- اداره کل حمل و نقل و پایانه های قزوین
8- فرآیند صدور مجوز بند ب دفاتر شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری
9- مراحل صدور مجوز آموزشگاه های تجسمی و نمایش
10- اداره کل راه و شهرسازی قزوین
فايلها
123.pdf 54/036 KB
2پويش گزارش عملکرد.pdf 320/351 KB
form.doc 95/232 KB
form.pdf 314/2 KB
ا.تملک.xls 62/976 KB
ارايه اوراق تسويه خزانه.pptx 1/69 MB
تاييديه دريافتي تملک از خزانه.xls 30/208 KB
تاييديه دريافتي هزينه اي از خزانه.xls 30/72 KB
تملک.11.xls 25/6 KB
تملک.12.xls 25/088 KB
تملک.13.xls 64/512 KB
تملک.14.xls 27/136 KB
تملک.2.xls 28/672 KB
تملک.3.xls 25/088 KB
تملک.4.xls 64 KB
تملک.5.xls 27/648 KB
تملک.6.xls 27/648 KB
تملک.7.xls 25/088 KB
تملک.8.xls 36/864 KB
تملک.9.xls 26/112 KB
دستورالعمل و فرم ماده 91.pdf 5/96 MB
فرم گزارش ديون 6 و 12 ماهه.pdf 199/909 KB
فرم منابع درآمدي ماده 26ظوابط اجرايي بودجه94.pdf 63/341 KB
هزينه .12.xlsx 12/592 KB
هزينه .2.xls 25/088 KB
هزينه.1.xls 26/624 KB
هزينه.10.xls 25/088 KB
هزينه.11.xlsx 13/325 KB
هزينه.13.xls 26/112 KB
هزينه.14.xlsx 13/462 KB
هزينه.15.xlsx 12/362 KB
هزينه.3.xls 25/6 KB
هزينه.4.xls 25/6 KB
هزينه.5.xls 25/6 KB
هزينه.6.xls 25/088 KB
هزينه.7.xls 23/552 KB
هزينه.8.xls 27/136 KB
^