کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد

اولویت های پژوهشی معاونت امور اقتصادی سال 1394

1

طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه کشور با تاکید بر مولفه‌های اقتصاد مقاومتی

2

بررسی وضعیت اشتغال و برآورد شاخص‌های کار شایسته با تاکید بر دانش آموختگان

3

طراحی سیستم پرداخت یارانه سبز (بخش کشاورزی، با نگاه به الحاق به WTO)

4

طراحی مدل سیاست‌های مالی سازگار و بهنگام دولت در مواجه با شوک‌های اقتصادی 

5

الزامات و چالش های اقتصاد سبز در ایران

6

برآورد آثار سیاست‌های اقتصادی دولت از طریق مدل‌های نوین پویای سیستمی

7

امکان سنجی پیاده سازی داده کاوی در حوزه اطلاعات اقتصادی

8

بررسی توازن منطقه ای از منظر شاخص‌های آمایش سرزمین و ارائه راهکارهای تحقق آن

9

طراحی مدل داده ستانده منطقه ای استانی

10

راه کارهای افزایش کارایی نظام مالیاتی با تاکید بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی

11

باز طراحی ساختار نظام مالیاتی در راستای گسترش منابع و پایه­های مالیاتی (مالیات بر تجارت الکترونیکی و جمع درآمد)

12

بررسی نقش درآمدهای مالیاتی در اقتصاد کشور

13

نقش و تاثیر معافیت های مالیاتی در تحقق اهداف کلان اقتصادی

14

امکان سنجی وضع مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در ایران و بررسی آثار آن

15

موانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی

16

تدوین الگوی مطلوب پاسخگویی و نظارت در قالب بودجه­ریزی عملیاتی (تصویب)

17

چالش­ها و تنگناهای قانون محاسبات عمومی کشور و ارائه راهکارهای اصلاحی با رویکرد بودجه‌ریزی عملیاتی

18

امکان سنجی سازمانی و اجرایی جهت سیاستگذاری و وصول درآمدهای عمومی دولت (با تاکید بر مالیات و حقوق ورودی)

19

بهینه سازی و چابک سازی دولت بر شاخص های محیطی کسب و کار

20

نقش تشکل های بخش خصوصی در بهبود محیط کسب وکار

21

تاثیر اجزاء و ابعاد بهبود محیط کسب وکار بر رشد اقتصادی کشور

22

تجارب جهانی در بهبود محیط کسب و کار: راهکارها و اولویت ها

23

بررسی جایگاه حقوق مالکیت در ایران و اهمیت آن در کاهش هزینه های مبادلاتی

24

نقش و اهمیت نظام قضایی در بهبود محیط کسب و کار

25

بررسی ظرفیت‌های ایجاد اشتغال در زیر بخش‌های اقتصاد ایران

26

آثار تعیین حداقل دستمزد بر بهره‌وری نیروی کار و سطح عمومی قیمت‌ها

27

ارائه چارچوب کلان، ابعاد، مؤلفه‌ها و سیاست‌های حمایت از رونق سرمایه‌گذاری و تولید با تأکید بر موضوعات خاص

28

سیاست‌های تقویت تولید و صادرات دانش بنیان و ارزش افزوده بالا در اقتصاد ایران

29

آثار سیاست‌های تولیدی و توزیعی بر تغییرات فقر نسبی و مطلق در ایران

30

ساز و کارهای غیرقیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در ایران

31

سیاست‌ها و راهکارهای کاهش آثار منفی تزریق ارز نفتی در اقتصاد ایران

32

نقش صندوق توسعه ملی در ارتقاء تولید ملی در کشور

33

بررسی تجارب کشورهای موفق در زیر ساخت های الکترونیکی کسب و کار و پنجره واحد

34

ایجاد بسترهای مناسب برای استقرار پنجره واحد و ایستگاه های واحد خدمات دهی One-Stop Shop)) و در محیط کسب و کار : الزامات، آسیب شناسی و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی

35

بازنگری در نقش ذیحسابان دستگاه های اجرایی در نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

36

امکان سنجی استقرار حساب خزانه

37

بررسی تنگناها و مشکلات نظارت مالی ذیحسابان در دستکاه های اجرایی به منظور ارایه مدل مطلوب

38

بررسی تنگناها ی تعیین ونحوه شناسایی و ثبت دارایی های سرمایه ای دولت جمهوری اسلامی ایران در حساب‌های خزانه داری کل کشورو ارایه راهکارهای مربوطه

39

تبیین شیوه های نوین ارزیابی عملکرد با تاکید بر جنبه های کاربردی آن در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

40

ظرفیت‌های ایجاد اشتغال در زیر بخش‌های اقتصاد ایران

41

آثار تعیین حداقل دستمزد بر بهره‌وری نیروی کار و سطح عمومی قیمت‌ها

42

ارائه چارچوب کلان، ابعاد، مؤلفه‌ها و سیاست‌های حمایت از رونق سرمایه‌گذاری و تولید با تأکید بر موضوعات خاص

43

سیاست‌های تقویت تولید و صادرات دانش بنیان و ارزش افزوده بالا در اقتصاد ایران

44

آثار سیاست‌های تولیدی و توزیعی بر تغییرات فقر نسبی و مطلق در ایران

45

ساز و کارهای غیرقیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در ایران

 

 
 

اولویت های پژوهشی استانها

حوزه مالیاتی:

1.        بررسی عملکرد مشوق های مالیاتی در سطح استان (آثار مشوق های مالیاتی بر تولید، سرمایه گذاری، محرومیت زدایی و…)

2.        بررسی ظرفیت های استان جهت استقرار مالیات های محلی

3.        آسیب شناسی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و ارائه پیشنهادات در راستای اصلاحات قانون

4.        بررسی راهکارهای کاهش وابستگی بودجه استانها به بودجه ملی

5.        آسیب شناسی نظام درآمد-هزینه استانی

6.        بررسی رویکردهای اصلاح نظام بودجه ریزی استان

حوزه  بازرگانی:

1.      آسیب شناسی جامع پدیده قاچاق درمبادی رسمی و غیررسمی استان

2.      بررسی موانع بکارگیری گمرک الکترونیک (سیستم آسیکودا) جهت تسهیل صادرات و واردات کالا در استان

 

حوزه هدفمندسازی یارانه ها:

1.      بررسی و تحلیل آثار اجرای هدفمند سازی یارانه ها بر بخش های اقتصادی و تولیدی استان

2.       بررسی تاثیر واقعی اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه ها بر وضعیت توزیع درآمد و رفاه خانوارهای شهری و روستایی استان

حوزه بیمه :

1.      عوامل موثر بر توسعه فرهنگ بیمه در استانها

2.      عومل موثر بر فروش بیمه نامه برای کالاهای اولویت دار در هر استان

حوزه پول و بانک:

1.      تأثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال در استان

2.      تأثیر تسهیلات بانکی بر تولید و توسعه بخش های مختلف اقتصادی استان

3.      بررسی چگونگی اولویت بندی طرح های متقاضی تسهیلات در استان و ارائه راهکارهای اجرایی بهینه کردن آن به منظور توسعه استان

4.      وضعیت تسهیلات غیرجاری بخش‌های مختلف اقتصادی در استان و ارائه پیشنهادهای اجرایی برای وصول و جلوگیری از افزایش آن

5.      بررسی روشهای تامین مالی ( بانک و ….) بنگاههای فعال در استان و میزان اتکا به منابع مختلف

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^