پیوندها

نقشه سايت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زيرپورتال قزوينزيرپورتال قزوين
صفحه نخست
Collapse معرفی اداره کلمعرفی اداره کل
تاریخچه
اهداف و وظایف
ساختار سازمانی
منشور اخلاقی
Collapse مسئولان اداره کلمسئولان اداره کل
مدیرکل 111
مسئولان سازمان های وابسته در استان
مدیران بیمه های استان
مدیران بانکهای استان
معاون توسعه مدیریت و منابع
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان
معاون اقتصادی
مدیرکل
Collapse  اطلاع رسانی(راهنمای ارباب رجوع) اطلاع رسانی(راهنمای ارباب رجوع)
تلفن مدیران سازمان
Expand شناسنامه خدماتشناسنامه خدمات
مناقصه و مزایده
سند اهداف راهبردی
Collapse قوانین و مقرراتقوانین و مقررات
قوانین
تصویبنامه ها
بخشنامه ها و دستورالعملهای اجرایی
قوانین مالی و محاسباتی
Collapse مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوینمرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوین
گزارشات تصویری
Expand تماس با ما تماس با ما
لینک های مرتبط سرمایه گذاری
Collapse هدفمند کردن یارانه هاهدفمند کردن یارانه ها
ستاد استانی
آمار و عملکرد
Expand قوانین و مقرراتقوانین و مقررات
Collapse تکریم ارباب رجوعتکریم ارباب رجوع
عملکرد
سهام عدالت
سهام عدالت
Collapse سیمای اقتصادی استانسیمای اقتصادی استان
آشنایی با استان
تنگناهای اقتصادی
قابلیت های اقتصادی
Collapse گروه نظارت مالیگروه نظارت مالی
بخشنامه ها،تصویبنامه ها و آئین نامه ها
قوانین و ملحقات آن
اطلاعیه ها و اخبار مهم
Collapse ارتباط مردمیارتباط مردمی
Expand سیستم ارتباط مردمی با رئیس سازمانسیستم ارتباط مردمی با رئیس سازمان
Expand درخواست ملاقات با رئیس سازماندرخواست ملاقات با رئیس سازمان
Expand طرح شکایتطرح شکایت
Expand رسیدگی به درخواست مردمیرسیدگی به درخواست مردمی
Expand ارتباط با مدیر کل94ارتباط با مدیر کل94
Collapse مسئولان وزارتخانه و سازمانهای تابعهمسئولان وزارتخانه و سازمانهای تابعه
Expand معاونتها(وزارتخانه)معاونتها(وزارتخانه)
سازمانهای تابعه
بانکها
بیمه ها
سایر پیوندها
گزارشهای تصویری
Collapse تماس با ماتماس با ما
صفحه دریافت پیام
تست فرم
Collapse هسته پژوهشیهسته پژوهشی
اعضاء هسته پزوهشی
اولویتهای پژوهشی
آئین نامه هسته پژوهشی
طرحهای تحقیقاتی
فرم طرحنامه (پروپزال)
پرسشهای متداول
Collapse فرمهای الکترونیکیفرمهای الکترونیکی
Expand ارائه پیشنهاد(نظام پیشنهادات)ارائه پیشنهاد(نظام پیشنهادات)
Expand طرح شکایت سرمایه گذارانطرح شکایت سرمایه گذاران
Expand نظر سنجی از ارباب رجوعنظر سنجی از ارباب رجوع
Expand نظرسنجی از دستگاههای اجرایینظرسنجی از دستگاههای اجرایی
Expand فرم ثبت شکایات ارباب رجوع97فرم ثبت شکایات ارباب رجوع97
Collapse فرمهای کاربردیفرمهای کاربردی
اداره خزانه مینع
سرمایه گذاری
Expand فرم نظر سنجی از ارباب رجوعفرم نظر سنجی از ارباب رجوع
نقشه سایت
Collapse صفحه جدید_کانورت 95_قزوینصفحه جدید_کانورت 95_قزوین
راهبرد مشارکت
حریم خصوصی
بانک ها
تستی2
دستگاههای استاتی
اطلاعیه ها
پیام وزیر
ماموریت و چشم انداز وزارتخانه
اولویت های راهبردی وزارتخانه
پیوند 2
تالار بحث و گفتگو
Collapse فرم حراستفرم حراست
کاربر ادمین
کاربر بیرونی
خروج از دسترس تارنما
بیانیه توافق سطح خدمت
اولویتها و پروژه های راهبردی در دولت دوازدهم
همکاران ارائه دهنده خدمت
نشریه تحلیلی عملکرد
ما در شبکه های اجتماعی
رویه های استخدام
بیانیه هدف
گزارش برنامه و بودجه استان
اطلاعات حمل و نقل
تالار گفتگو
بیمه ها
بانک
بازرسی و پاسخگویی به شکایات
تسهیل و ساماندهی فرآیند کسب و کار
دستورالعمل بروز رسانی
راهنمای صوتی سیستم ارتباط مردمی با مدیرکل
راهنمای صوتی طرح شکایت ارباب رجوع
راهنمای صوتی درخواست مردمی
پرداخت اعتبارات تملك دارايي هاي سرماي سرمايه اي ه اي
بسته های اطلاعاتی
گاهنامه عفاف و حجاب
Collapse بنر سمت چپبنر سمت چپ
ارتباط مستقیم با مدیرکل
Expand فرم های کاربردیفرم های کاربردی
Expand انتشاراتانتشارات
راهبرد مشارکت
لیست خدمات اداره کل
خدمات الکترونیک97
Collapse لیست خدمات و گردش کارلیست خدمات و گردش کار
حسابرسی نهادهای
نظارت مالی از طریق
صدور مجوز شماره گذاری
تغییر مالکیت خودرو
مجوز حذف خورو
مجوز کمیسیون خرید
سند فروش
تعویض پلاک
اوراق بهادار
دیون بلا محل
دادن مهلت تقسیط
مشارکت در تخصیص
تهیه صورتحساب
حقوق
تملک
هزینه
سپرده
اعمال حساب
درآمد اختصاصی
استردادوجوه
ماده 251
تسهیل و ساماندهی
لیست خدمت
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^