10011145000 حسابرسي نهادهاي عمومي غيردولتي
10011158000 نظارت مالي از طريق انتصاب ذيحسابان دستگاههاي اجرايي

10011157000 صدور انواع مجوزهای مرتبط با خودروهای دستگاههای دولتی
  1. 10011157100  صدورمجوز شماره گذاری خودروهای خریداری شده 
  2. 10011157101   صدورمجوز تغییر مالکیت خودروهای دولتی
  3. 10011157102   صدورمجوز حذف خودروهای اسقاط شده دولتی
  4. 10011157103   صدور مجوز کمیسیون خرید،فروش و انتقال خودروهای دولتی
  5. 10011157104   صدور سند فروش خودروهای دولتی
  6. 10011157105   صدور مجوز تعویض پلاک خودروهای دولتی

10011132000  توزیع انواع اوراق بهادار و قبوض کنترله
10071147000  رسیدگی و صدور مجوز پرداخت دیون بلا محل

10071144000  بررسي درخواست دادن مهلت و يا تقسيط بدهي اشخاص به دستگاههاي اجرايي
10011140000  مشارکت در تخصیص اعتبار و ابلاغ آن

10011153000  تهيه صورتحساب عملكرد بودجه اي سالانه كل كشور و اصلاحيه آن
10011139000  پرداخت حقوق كاركنان دولت
10011138000  پرداخت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي
10011156000  پرداخت اعتبارات هزينه اي ساير
10011146000  دريافت و پرداخت سپرده دستگاههای اجرایی
10011155000  اعمال حساب درآمد و صدور تاييديه درآمد

10011137000  دريافت درآمد اختصاصي و پرداخت اعتبارات اختصاصی

10011149000  استرداد وجوه اشتباه واریزی
10011148000  رسیدگی به شکوائیه های مودیان مالیاتی 
10011143000  تسهیل و ساماندهی صدور مجوز کسب و کار

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^