دانلود دستورالعمل طرح تکریم ارباب رجوع


برنامه :

ارتقا وحفظ کرامت مردم از اهداف اصلی طرح  تکریم وجلب رضایت ارباب رجوع می باشد .
دراین راستا اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان قزوین جهت خدمت گذاری هر چه بیشتر وبهتر به مردم با هدف حسن تفاهم واعتماد متقابل وارائه خدمات با کیفیت به مردم وشفاف سازی امور وبرای بهره مندی از نظرات وپیشنهادات وانتقادات مردم در جهت افزایش کارآیی اداره کل اقداماتی راانجام داده وبرنامه هایی رانیز برای این منظور دردست اقدام دارد .


 

محورهای اصلی برای طرح تکریم عبارتست از :

 • تدوین منشور اخلاقی سازمان
 • اطلاع رسانی ، تنویر افکار عمومی ، راهنمایی اربابان رجوع
 • فراهم نمودن موجبات حسن جریان امور مالی  و محاسباتی  دستگاههای اجرایی
 • حصول اطمینان از تهیه وتنظیم و ارایه صحیح وبه روز صورتهای اساسی دستگاههای اجرایی
 • آموزش و ارتقاء سطح علمی وبه روز سازی دانش ذیحسابان کارکنان و کارشناسان حسابرس در حوزه سازمان واستان
 • شناسایی پتانسیلها وتوانمندیهای استان در جهت جذب سرمایه های داخلی وخارجی در استان براساس چشم انداز بیست ساله کشور
 • تسهیل در تصمیم گیریهای اقتصادی استان از طریق الویت بندی در طرحهای اقتصادی ومطالعاتی وپژوهشی منطقه ای در بخشهای مختلف اقتصادی
 • برنامه ریزی جهت اجرای برنامه تحول در نظام اداری به منظور تسهیل وتسریع در پاسخگویی وارائه خدمات به ذینفعان
 • برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح رفاه وارائه خدمات پرسنلی ومالی ونظارت بر انجام کلیه امور خدماتی 
 •   ایجاد میز خدمت، جهت خدمت رسانی هرچه آسان تر و سریع تر به اربابان رجوع


عملکرد :
 • نصب تابلوی راهنمای طبقات در مبادی ورودی در معرض دید مراجعان
 • تشریح وظایف هریک از کارکنان در کنار نام و نام خانوادگی آنها
 • اطلاع رسانی مناسب به مراجعان درباره نحوه خدمت رسانی
 • تعیین زمان انجام کار و نصب آن در معرض دید ارباب رجوع
 • ایجاد فضای اداری مناسب جهت رفاه ارباب رجوع
 • ایجاد صندوق پیشنهادات , نظرات و شکایات


   
نتایج ارزیابی عملکرد نظر سنجی طرح تکریم ارباب رجوع

ارزیابی عملکرد:

کسب رتبه دوم استانی و رتبه اول گروهی در سال 88
کسب رتبه چهارم استانی و دوم گروهی در سال 87
کسب رتبه سوم استانی و اول گروهی در سال 86

طرح تکریم :

کسب رتبه ششم استانی و اول گروهی با 5/89 درصد رضایت ارباب رجوع در سال 89
کسب رتبه چهارم استانی و اول گروهی با 89 درصد رضایت ارباب رجوع در سال 88
کسب رتبه دوم استانی و اول گروهی با 4/92 درصد رضایت ارباب رجوع در سال 87
کسب رتبه اول استانی و اول گروهی با 7/94 درصد رضایت ارباب رجوع در سال 86
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^