راهبرد مشارکت

                             

صورتجلسه : کارگروه توسعه مدیریت

شماره : 7-98

تاریخ :  26/12/1398

رئیس جلسه : فرزین بهنامی فر

دبیر جلسه: ابراهیم نهاوندی

اعضای کارگروه : کریم مراحمی، فهیمه لزگی ،عالیه میرزاجانی، کامبیز قدردان ، داریوش آقازاده،مریم السادات صادقی، مریم طهرانی

مكان جلسه: سالن جلسات دفتر مدیرکل

دستور جلسه

1-تصویب راهبرد مشارکت اجرای ماده 9 تصویب نامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95  شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری

 

 

 

 

 

 

مصوبات جلسه

ردیف

مصوبه

1

مقرر گردید اداره کل در اجرای بند 2 ماده 9 تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره 1127128 مورخ 28/12/95با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری ، زمینه مشارکت الکترونیکی مردم را فراهم نماید. لذا به همین منظور اداره کل در ارائه خدمات تلاش می نماید با دریافت نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات و جلب مشارکت مردمی به روشهای زیر نسبت به اصلاح ، بروز رسانی و بهبود خدمات در راستای ماموریت خود و ارتقاء سطح رضایتمندی ارباب رجوع اقدام نماید. لذا رویکرد اداره کل این است که با امکان مشارکت و تصمیم گیری الکترونیک شهروندان در تصمیماتی که در کارگروهها و شوراها در راستای بهبود ارائه خدمات و توسعه دولت الکترونیک گرفته می شود ، اثر گذار باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسترهای تعاملی شهروندان جهت اعلام نظرات ، پیشنهادات،انتقادات و شکایات:

 

· در گاه اطلاع رسانی اداره کل به نشانی: http://qa.mefa.ir 

· شماره تماس و پست الکترونیکی مسئولین ارائه دهنده خدمت درج شده در میز خدمت الکترونیکی اداره کل

 

 

· ارتباط الکترونیکی با مدیر کل (جهت درج طرح و ایده و پیشنهاد ، گزارش ، انتقادات ، شکایت)

 

· نظرسنجی خدمات :ذینفعان از طریق آدرس الکترونیکی ذیل ، می توانند نظرات خود را در خصوص دریافت خدمات ارائه نمایند.

 

 

· دریافت پیشنهادات و انتقادات مردم در رابطه با بهبود ارائه خدمات: ذینفعان از طریق آدرس الکترونیکی ذیل ، می توانند پیشنهادات

خود را در خصوص کلیه امور ارائه نمایند . پس از بررسی مورد ذکر شده توسط کارشناسان پاسخ مناسب داده می شود.

 

 

· سامانه رسیدگی به شکایات :

عموم ذینفعان می توانند با استفاده از سامانه شکایات نسبت به ثبت و پیگیری شکایات خود اقدام نمایند.

 

 

· واحدهای اداری مکلفند پس از دریافت پیشنهادات و شکایات در کوتاهترین  زمان ممکن نسبت به تهیه پاسخ و ارسال آن از طریق

سامانه جامع میز خدمت اقدام نمایند.

 

· تالار گفتگو

 

· سایر کانالهای ارتباطی:

· نظرسنجی تارنمای اداره کل:  از این طریق می توانند نظرات خود را در خصوص کیفیت تارنمای سازمان اعلام نمایند.

 

 

· پست الکترونیکی اداره کل به آدرس:     

 

نظرسنجی از پیش نویس قوانین       


6.0.5.0
گروه دورانV6.0.5.0