ارتباط با اداره کل

آدرس: قزوین-خیابان نواب صفوی (شمالی)- مجتمع ادارات خیابان شهید سلمانی- خیابان شهربند 

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین         



 

کدپستی شماره تلفن های اداره کل دورنگار پست الکترونیکی
5318-1-34199  4-33376401  ( 028 ) 33364016(028) ravabet.qa@mefa.gov.ir


 


6.0.5.0
گروه دورانV6.0.5.0