چهارشنبه, 2 تير 1400
  • ساعت : ۱۲:۲۵:۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ 
  • کد خبر : ۲۰۸۵۲۳
برگزاری جلسه ادارات كل امور اقتصادی ودارایی منطقه هفت (قزوین ،زنجان ،مركزی) بصورت وبیناری
اولین نشست منطقه هفت با حضور مدیران کل ومعاونین ادارات کل امور اقتصادی ودارایی استا¬¬نهای قزوین ،زنجان ومرکزی درروز سه شنبه مورخ 18/03/1400 بصورت وبیناری برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و­دارایی استان قزوین ، در ابتدای جلسه بهنامی­ فر،مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان ودبیرمنطقه هفت با اشاره به برنامه ابلاغی وزارت متبوع و­­همچنین برنامه عملیاتی تدوین شده توسط استانهای منطقه، اظهارداشت :با توجه به محورهای ابلاغی ،­ کارگروه های فرعی در استانها­­ به تشخیص معاونین تشکیل و خروجی جلسات در کارگروهای تخصصی که اعضاءآن معاونین مناطق می باشد، مورد بررسی قرارخواهدگرفت.

وی افزود: کارگروههای تخصصی ،حداقل در هر فصل یک نشست برگزارکرده ونتایج آن در صورتجلسه تنظیمی توسط­ دبیران کارگروه­­های تخصصی ­که­ معاونین اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان قزوین هستند منعکس خواهد شد.

درادامه عباسچیان ،مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان زنجان و میرزاخانی، مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی نظرات وپیشنهادات خود را ارائه نموده وهماهنگل لازم بعمل آمد.

درپایان بهنامی فر بیان کرد:امیداست نشستهای منطقه ،در انتقال تجربیات وتوسعه منطقه وهمچنین برای نیل به اهداف واولویتهای وزارت متبوع در سال 1400موثر باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.5.0
    V6.0.5.0