چهارشنبه, 2 تير 1400
  • ساعت : ۱۱:۵۶:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ 
  • کد خبر : ۲۰۷۳۴۸
اصلاحیه دعوتنامه
اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شركت سرمایه گذاری عدالت استان قزوین به روش(حضوری یا الكترونیكی) - نوبت اول

اصلاحیه دعوتنامه شرکت در مجمع شرکت سرمایه گذاری استان قزوین

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.5.0
    V6.0.5.0