مدیر کل

فرزین بهنامی فر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین

ارسال نظرات و پيشنهادات به پست الكترونيك:

behnamifar.f@mefa.gov.ir

  تلفن تماس:33376755

   نمابر:33372501


فرم درخواست ملاقات با مدیر کل
  تاریخ  1400/04/02
  نام:  
  نام خانوادگی:  
  شماره تماس:  
  پست الکترونیک:  
  شرح ملاقات:  
    
  
  ارسال

متون عمومي
براي ملاقات با مدیر کل امور اقتصادي و دارايي استان قزوين بايد بخشهاي نام ونام خانوادگي و شماره تماس فرم الكترونيكي را تكميل  نموده و در بخش شرح ملاقات نيز نسبت به بيان كامل و دقيق مشكل و يا موضوع مورد نظر اقدام نماييد .بديهي است در  صورت ناقص بودن اطلاعات وارد شده  به درخواست شما تر تيب اثر داده نخواهد شد
                                                                    روابط عمومي سازمان امور اقتصادي ودارايي استان قزوين

6.0.5.0
گروه دورانV6.0.5.0